AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

Yael grup: B
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:   

http://galeon.com/trissyf/index.html

Exercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4